Macro’s en VBA

VBA is bedoelt om het werken met Excel (of een andere Office toepassing) makkelijker te maken.
Heb je nog nooit van een formule gehoord, of wat een Macro doet en waarvoor je hem gebuikt, dan is deze pagina niet de juiste plek voor jou.
Misschien moet je eerst wat meer ervaring opdoen met Excel, door bijvoorbeeld deze handleindingen te volgen.
Hieronder een aantal tips voor Excel Macro’s en Visual Basic (VBA).
Ik gebruik Office 2007, het kan dus zijn dat in andere versies de handleiding niet helemaal klopt.

Commentaar toevoegen

Ik plaats altijd een stukje uitleg bij mijn code.
In VBA termen heet dit commentaar.
Dit is om de code voor mijzelf, en eventueel anderen, makkelijk leesbaar te houden.
Dit kun je doen direct tijdens het maken van de code of na afloop.
Commentaar zet je in de code door een ' (accent grave) voor de regel te plaatsen.

Voorbeeld:

Sub Vervang()
'Vervang de punt door een spatie
ActiveSheet.Columns("A").Replace _
What:=".", Replacement:=" ", _
SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=True
End Sub
Je kunt het commentaar teken ook gebruiken als je tijdens het testen van je code maar een stukje wilt testen.

Ga naar de eerste pagina (Word)

Dit is een macro om snel en naar de eerste pagina van je document te gaan:

Sub Pagina1()
'Ga naar de eerste pagina van je document

Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToNext, Name:="1"
End Sub

Kraak het wachtwoord van een Excel werkblad

Soms is een werkblad beveiligd met een wachtwoord.
Mocht je dit wachtwoord willen verwijderen (omdat je het vergeten bent).

Je kunt dan onderstaande VBA code gebruiken:

Sub WachtwoordCrack()
  Dim a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m As Integer
  begin = TimeValue(Time)
  On Error Resume Next
  For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66
  For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For f = 65 To 66
  For g = 65 To 66: For h = 65 To 66: For i = 65 To 66
  For j = 65 To 66: For k = 65 To 66: For m = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(a) & Chr(b) & Chr(c) & _
    Chr(d) & Chr(e) & Chr(f) & Chr(g) & Chr(h) & _
    Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(m)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    einde = TimeValue(Time)
    duur = Format(einde - begin, "hh:mm:ss")
    MsgBox "Werkblad is wachtwoord-vrij." & Chr(10) & "in: " &
Chr(10) & Chr(10)
    Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next
  Next: Next: Next
  Next: Next: Next
  Next: Next: Next
End Sub

Lettertype aanpassen (Word)

Pas het lettertype aan naar je eigen wensen.

De dingen die je niet nodig hebt, hoef niet te vermelden in de macro:

Sub Lettertype()
' Lettertype Aanpassen
 Selection.WholeStory
   Selection.Font.Name = "Arial"
   Selection.Font.Size = 12
   Selection.Font.Underline = True
   Selection.Font.Bold = False
   Selection.Font.Italic = False
   Selection.Font.StrikeThrough = False
   Selection.Font.Subscript = False
   Selection.Font.Superscript = False
   Selection.Font.ColorIndex = wdBlue

   Selection.Fields.Unlink 'Verwijder alle hyperlinks
End Sub

Maak een lijst van je werkbladen

Dit is een macro om snel een lijst te maken van alle werkbladen in het actieve werkboek van Excel:

Sub ListSheetNames()
'Maak van alle werkbladen een lijst in het actieve werkboek vanaf de geselecteerde cel

    Dim R As Range
    Dim WS As Worksheet
    Set R = ActiveCell
    For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
        R.Value = WS.Name
        Set R = R(2, 1)
    Next WS
End Sub

Maak jaar en maandbladen (Excel)

Dit zijn een paar stukken code om snel en makkelijk extra werkbladen te maken die je een jaar lang kunt gebruiken.
Ik heb drie verschillende versies gemaakt.

52 lege weekbladen:

`Maak 52 lege werkbladen voor elke week 1.
Sub Maaknieuweweekmap()
  For wknr = 1 To 52
  With ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
    .Name = "Week " & wknr
  End With
  Next
End Sub

52 werkbladen die allemaal een kopie van blad 1 zijn:

`Maak 52 werkbladen die allemaal een kopie van blad 1 zijn
Sub Gebruikvoorbeeld()
  Dim werkbl As Worksheet
  Set werkbl = ActiveSheet
  For wknr = 1 To 52
    werkbl.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "Week " & wknr
  Next
  werkbl.Activate
End Sub

Maak 31 werkbladen voor de dagen van de maand:

`Maak 31 werkbladen voor de dagen van de maand
Sub Dagen()
  Dim werkbl As Worksheet
  Set werkbl = ActiveSheet
  For dagnr = 1 To 31
    werkbl.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "Dag " & dagnr
  Next
  werkbl.Activate
End Sub

Maak werkbladen van een lijst

Maak van een lijst werkbladen in het actieve werkboek:

Sub CreateSheetsFromAList()
'Als je veel werkbladen in een werkboek moet maken is dit een snelle methode om dat te doen.
'Maak in Blad1 een lijst met namen en gebruik deze macro om deze naar werkbladen om te zetten.

Dim MyCell As Range, MyRange As Range

Set MyRange = Sheets("Blad1").Range("A1") 'Naam blad, en eerste cel
Set MyRange = Range(MyRange, MyRange.End(xlDown))

For Each MyCell In MyRange
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'Maakt een nieuw werkblad
Sheets(Sheets.Count).Name = MyCell.Value ' Hernoemt het werkblad.
Next MyCell
End Sub

Toevoegen van een automatisch doortellend nummer (Excel)

Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van facturen.

VBA code:

Sub NieuwNummer()
`Vervang "A1" door het celnummer waar het nummer moet komen.
    Range("A1").Value = Range("A1").Value + 1
End Sub
Nu moet je ook nog een knop maken zodat je de macro makkelijk kan gebruiken.
_images/0110.png
Tab Ontwikkelaars
Invoegen
Formulierbesturingselementen
Knop (eerste knop)
Teken op het Excel sheet de plaats waar de knop moet komen
Kies Macro NieuwFactuurnummer
Ok
Knop wordt gemaakt
Klik met rechtermuiskinop op de knop
Tekst bewerken
Verander de naam in Nummer toevoegen
Verander eventueel de grootte van de knop
Als je nu op de knop klikt zul je zien dat het getal in cel A1 met 1 is verhoogd.

Verklein alle images naar hetzelfde formaat (Word)

Met deze macro verklein je in een keer alle images naar het gewenste formaat.

Vervang in Height en Width de maten die je hebben wilt:

Sub Verklein_Images

' Verklein alle images naar de gewenste maat
Dim i As Long
 With ActiveDocument
  For i = 1 To .InlineShapes.Count
    With .InlineShapes(i)
      .Height = 141.75 ' Hoogte resultaat
      .Width = 188.2 ' Breedte resultaat
    End With
  Next i
 End With
End Sub

Vervang tekst in een document

Ik weet dat met Zoeken/Vervangen je tekst makkelijk en snel kunt vervangen, maar als je vaak dezelfde tekst in een document moet vervangen is het handig om daar een macro van te maken.

Ik vervang hier het woord piet door Piet de Groot:

Sub VervangTekst()
   Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  With Selection.Find
    .Text = "piet" 'Zoek naar deze tekst
    .Replacement.Text = "Piet de Groot" 'Vervang door deze tekst
    .Forward = True
    .Wrap = wdFindContinue
  End With
  Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

End Sub

Voeg tekst toe aan het begin van een cel (Excel)

Met deze macro kun je tekst die in een cel staat aanpassen door er tekst voor of achter te zetten.
Je kunt de tekst natuurlijk vervangen of toevoegen.

Voeg tekst toe vooraan een cel:

Sub VoorToevoegen()
    'voeg tekst toe vooraan een cel
    For Each cl In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        cl.Value = "....." & cl.Value
        'vervang punten door spaties of een woord/letters
    Next
End Sub

Voeg tekst toe achteraan een cel:

Sub AchterToevoegen()
    'voeg tekst toe achteraan een cel
    For Each cl In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        cl.Value = cl.Value & "....."
        'vervang punten door spaties of een woord/letters
    Next
End Sub

Zoek de actieve printer

Soms heb je meerdere printers tot je beschikking, en gebruik je deze ook.

Hiermee kun je makkelijk zien wat je actieve printer is:

Sub TestActivePrinter()

MsgBox "De naam van de actieve printer is: " & _
Application.ActivePrinter
End Sub